Vitana a.s.

Ochrana soukromí

Ochrana soukromí

1. Pravidla užití webových stránek

Internetové stránky provozované pod doménovým jménem www.vseoryzi.cz byly vytvořeny a jsou provozovány společností VITANA, a.s., se sídlem Byšice, Mělnická 133, okres Mělník, PSČ 277 32, Česká republika, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 605 (dále jen „VITANA“).

Obsah stránek je provozován a průběžně obnovován a upravován společností VITANA v souladu s právním řádem České republiky.

VITANA si vyhrazuje veškerá autorská práva. Připojením na internetové stránky se zavazujete dodržovat tyto podmínky.

Informace obsažené na internetových stránkách slouží pouze jako základní přehled předmětů zájmu a jsou určeny pro osobní potřebu návštěvníka webu, který nese veškerou odpovědnost za jejich použití.

VITANA neodpovídá ani za úplnost, přesnost, věcnou a časovou správnost informací obsažených na těchto stránkách, ani na dalších stránkách, které jsou dostupné prostřednictvím stránek VITANY. Pro aktuální informace kontaktujte VITANU prostřednictvím e-mailu: vitana@vitana.cz.

VITANA nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování stránek a dále neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé újmy (majetkové či nemajetkové) vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním těchto stránek, či v důsledku nemožnosti připojení se k těmto stránkám, nebo nemožnosti využívání jejich obsahu.